Představujeme vám vaše zelené zastupitele

Zastupitelstvo městské části Praha 6 tvoří 45 členů, volených na čtyřleté funkční období. Na podzim 2014 jsme získali 10,99% hlasů a skončili jsme čtvrtí se ziskem šesti zastupitelských mandátů.
sz-p6

Představujeme vám vašich šest zastupitelů

Strana zelených v zastupitelstvu posílila. Původně čtyřčlenný tým se rozrostl na šest zastupitelů. Jsme rádi, že naši práci pro obec ocenilo 11 % voličů. Díky tomu jsme se mohli stát součástí Rady městské části, odkud můžeme nejlépe prosazovat náš program.

Budeme rádi za jakékoli Vaše podněty k chodu Prahy 6, které můžete posílat na mail praha6@zeleni.cz nebo kontaktovat přímo naše zastupitele na jejich emailech.

Petra Kolínská, zástupkyně starosty Prahy 6

453C8009_hlava

Jako zástupkyně starosty zodpovídá za následující oblasti:

 • doprava
 • bezpečnost
 • památková péče

V zastupitelstvu městské části Praha 6 se věnuje tématům:

 • územní rozvoj
 • transparentnost radnice
 • pomoc lidem v bytové nouzi
 • ochrana zeleně
 • doprava

Vybrané aktivity na Praze 6:

 • Iniciace mimořádného zastupitelstva k problematice výstavby tunelu Blanka (2004)
 • Aktivní účast při záchraně zahrádkářské kolonie Jenerálka (2007–dosud)
 • Aktivní účast při ochraně parku na Puškinově náměstí (2007–2008)
 • Kampaň za přeměnu Vítězného náměstí na opravdové náměstí (2012–dosud)
 • Podpora regulaci parkování na Praze 6, více míst pro rezidenty a místní podnikatele (2008–dosud)
 • Prosazování názorové plurality v radničních novinách Šestka a poskytnutí prostoru pro občanské iniciativy

V říjnu 2014 byla zvolena také do Zastupitelstva hlavního města Prahy.
Kontakt: petra.kolinska @ zeleni.cz, 776 552 022

Antonín Nechvátal, uvolněný člen Rady městské části Praha 6

453C8016_hlava

Jako člen Rady městské části zodpovídá za následující oblasti:

 • životní prostředí
 • čistota a vzhled městské části
 • odpadové hospodářství
 • údržba a revitalizace parků a zeleně
 • agenda veřejně prospěšných prací

V zastupitelstvu naší městské části je od podzimu 2010. Zabývá se především územním rozvojem Prahy 6. Roku 2014 se stal předsedou Komise územního rozvoje.
Pracoval v expertní skupině pro reformu zdravotnictví. Působil v Komisi Rady hlavního města Prahy pro implementaci Integrovaného programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší.
Kontakt: anechvatal @ email.cz, 774 077 650

Pavla Ducháčková Chotková

453C8266_hlava
Věnuje se zejména školské problematice jak na lokální úrovni, tak jako členka odborné sekce Strany zelených.
Od roku 2013 je v komisi pro výchovu a vzdělání, kde kromě jiného neustále bojuje za navýšení kapacit MŠ a ZŠ na Praze 6. Dále se aktivně podílela na kampani k Vítěznému náměstí. Je spoluautorkou petice za půdní vestavbu na ZŠ Náměstí Svobody 2 a spoluzakladatelkou platformy Máme děti v Praze 6.
Kontakt: tvapaja @ volny.cz, 608 260 230

Karolína Brabcová

453C7831_hlava
V zastupitelstvu se chce věnovat podpoře kulturních aktivit, které na Praze 6 působí. Ráda by zajistila, aby radnice naslouchala spoustě velmi inspirativních, kreativních a občansky angažovaných lidí, kteří rádi přispějí k plánům, jak Prahu 6 oživit.
Kontakt: karolina.brabcova @ zeleni.cz, 731 321 737

Jan Sládek

453C7785_hlava
Několik let se věnoval problematice dostupnosti bydlení a privatizace bytového fondu na Akademii věd ČR.
Jako aktivní občan chce na Praze 6 zúročit své znalosti a zkušenosti z oblasti bydlení, vzdělávání a samosprávy. Chce, abychom mohli v naší šestce bydlet bez obav a živě.

Od podzimu 2014 je předsedou Komise bytové politiky.
Kontakt: sladek.jan @ gmail.com, 775 999 689

Vladimír Šraier

453C8174_hlava
Jeho prioritami jsou:

 • Dobře hospodařící, účty skládající, otevřená, vstřícná a fungující radnice.
 • Kvalitní život po seniory a příležitosti pro občany věkové skupiny 50+.
 • Obchodní třídy místo velkoprodejen a obchodních center.
 • Podpora malého a středního podnikání.
 • Sportovní vyžití pro širokou veřejnost a mládež.

Kontakt: vladimir.sraier @ zeleni.cz , 602 276 999