AFI Vokovice – Praha pokračuje ve výprodeji zelených ploch developerům pro stavbu kanceláří

AFI Vokovice – Praha pokračuje ve výprodeji zelených ploch developerům pro stavbu kanceláří

Zastupitelstvo hlavního města v červnu 2014 rozhodlo 41 hlasy ze 46 a bez jakékoli diskuse o prodeji části pozemků s funkcí izolační zeleně na Evropské ulici firmě ADUT s.r.o. pro stavbu Polyfunkčního centra AFI Vokovice, kde má vyrůst 7100 m2 nových kancelářských ploch. Kupní smlouva byla podepsána 9. 9. 2014. Předtím magistrát schválil zvýšení kódu využití území z D na H, tedy vyšší stavbu a méně zeleně.

„Podle Prague Research Forum je v Praze aktuálně neobsazených 14,6 % (tedy 434 700 m2) kanceláří. V průběhu roku 2014 má být dokončeno dalších 180 700 m2 kancelářských ploch, což je nejvíce od historického rekordu z roku 2008″, uvádí k plánované výstavbě místní obyvatelka Martina Peiskerová, kandidující na 19. místě kandidátky Strany zelených.

Firma ADUT s.r.o. vlastní kancelářskou budovu na sousedním pozemku, na rohu Evropské a Kladenské ulice. Tu hodlá zbourat a postavit dva šesti- až osmipodlažní, jež mají mít z 90% administrativní funkci. Projekt Polyfunkčního centra AFI Vokovice prošel posouzením vlivů na životní prostředí (EIA) a půjde v nejbližší době do územního řízení, stavba by měla probíhat v letech 2016–2018. Prodaný pozemek, který firma zčásti plánuje zastavět (kat.  č. 1281/560 a 1281/280), má dosud dle katastru nemovitostí funkci zeleně podél Evropské ulice. Nyní se zde dokončuje stavba nové stanice metra Nádraží Veleslavín a pozemky jsou pro developery velmi lákavé.

Jak upozorňuje občanské sdružení „Veleslavín-Vokovice k životu“, plánování nových staveb podél Evropské ulice probíhá chaoticky. Budoucí stanice metra Nádraží Veleslavín a přilehlá křižovatka se po dokončení metra stane jedním z největších dopravních uzlů v Praze. Má zde koexistovat rušná Evropská ulice, metro, železnice, tramvaje, točna pro autobusy. V okolí Nádraží Veleslavín se navíc chystá řada nových bytových projektů a kapacity křižovatek, zvláště v ulici Kladenská a Alžírská budou nedostatečné. Bytové domy, školy a školky v okolí jsou zatíženy emisemi a hlukem. Emisní limity dané legislativou jsou v okolí dlouhodobě překračovány.

Zelení považují za zcela zásadní řešení dopravy na křižovatce Evropské, Vokovické a Veleslavínské ulice a v jejím blízkém okolí. Zeleň v okolí Evropské má nezastupitelnou izolační a filtrační funkci. Antonín  Nechvátal, zastupující Stranu zelených v Komisi územního rozvoje vystupoval jak proti samotnému záměru a pokusu o navyšování koeficientu zastavěnosti, tak proti návrhu na změnu územního plánu odstraňující zeleň. Připomínky uplatnil rovněž ve zjišťovacím řízení posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Požadovali jsme provedení velké EIA a zahrnutí všech zátěží (dle přílohy č. 3 Zákona 100/2001 Sb.), vzhledem k negativním vlivům realizovaných i projektovaných staveb od Dejvic po Letiště Václava Havla. Tato jediná může zhodnotit emisní zdroje od tunelového komplexu Blanka, přes všechny vlivy využití dalších dopravních staveb a cílů. Naše požadavky nebyly vyslyšeny. Prioritní zde je řešení dopravy a parkování.

AFI Vokovice má nově územní rozhodnutí (2.4.2015)

Bližší informace a další fotografie naleznete na webu Praha 6 ztrácí tvář