Ohlédnutí za 70. výročím konce války

Stojíme o to, aby historie a pamětníci byli součástí veřejného prostoru, veřejné diskuse, neboť bez kontinuity není co předávat budoucím, není co udržovat. Zároveň jako strana věříme v pestrost idejí, které nelze ideologicky redukovat jen na jedinou barvu – rudou, modrou, zelenou, jakoukoliv. Zárukou je nezakrývat fakta, odlišit je od hodnocení a umožnit každému tvořit si svobodně názor. Hlavní oporu diskuse vidíme ve vzdělávání, ale i radnice může podpořit – ovšem jen diskusi, nikoliv jednu stranu vidění světa. Svou perspektivu, nechť si vyberou občané sami. Věřím, že i toto předejde hrůzám, kterými naše země prošla a věřím, že to přispěje k odmítnutí principu kolektivní viny, který jako Zelení odmítáme.

Mgr. Jan Sládek, zastupitel

Pozvánka na oslavy 70. výročí konce 2. světové války v Dejvicích – Den vítězství