Občanská sdružení žádají o záchranu parku v Thákurově ulici soud

„Magistrát vydal povolení k vykácení parku neoprávněně. Během správního řízení nebyly vyřízeny všechny námitky, což požaduje zákon. Obrátili jsme se proto na soud, aby rozhodnutí zrušil,“ vysvětlil právník Pavel Černohous, který zastupuje občanské sdružení Společnost Šáreckého údolí. To se od počátku účastnilo celého rozhodovacího procesu. O odvolání přitom rozhodl magistrát, který je zároveň žadatelem – úřad tak rozhodoval o své vlastní žádosti a navíc vědomě nezákonně, neboť nebyla vyřešena námitka podjatosti.
Pokud by byl park v Thákurově ulici vykácen, vznikla by podle znalce Jiřího Vanžury ekologická újma ve výši téměř jednoho a půl milionu korun. „Většina odborných posudků se shoduje na tom, že stromy jsou zdravé, i když zanedbané. Vykácení více než třetiny parku by vedlo k dramatickému zhoršení životního prostředí. Obyvatelé Dejvic by přišli o místo k odpočinku i rekreaci,“ říká mluvčí sdružení Arnika Zora Kasiková.

„Technická správa komunikací místo péče o silnice a chodníky vyvíjí více než 5 let enormní úsilí o likvidaci parku, čtyřřadé lipové aleje mimořádné urbanistické a estetické hodnoty, aleje, která byla před 80 lety založena podle projektu architekta Engela jako součást Zeleného pásu Dejvic. Za tuto dobu vynaložila statisíce na znalecké posudky téhož komerčního znalce a právníky,“ upozorňuje Marie Jelínková z občanského sdružení Tilia Thákurova. „Jakmile pražské zastupitelstvo odhlasovalo novou koncepci péče o zeleň, v níž samo tvrdí, že TSK je problematickým správcem zeleně a že má být nahrazeno jiným správcem, který bude mít na zeleni skutečný zájem, oslovili jsme primátora, starostku Prahy 6 i TSK s tím, že chceme nést plnou odpovědnost za stav stromů, chceme se o ně odborně starat. Dostali jsme odpověď z obou radnic, že TSK je dobrý správce a o aktivity občanů radnice nestojí,“ dodala Marie Jelínková.

Občanská sdružení prosazují, aby se pokácely pouze nemocné stromy a správce, kterým je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, se začal o park skutečně starat. Místní sdružení Tilia Thákurova dokonce nabídla magistrátu dar ve výši milionu korun na zajištění péče o stromy. Úřad však tuto pomoc odmítl a povolil plošné kácení.

V květnu loňského roku byl park uzavřen kvůli údajnému nebezpečí, které stromy, jež mají být v havarijním stavu, představují pro návštěvníky parku. Stromy přitom bez újmy odolaly i orkánům Kyrill v roce 2007 a Emma v roce 2008 a odolávají i silné vichřici posledních dní. Proti uzavření parku bylo navíc podáno odvolání, které zůstalo nevyřízeno.

Podrobnosti o celé kauze a jejím vývoji: http://arnika.org/thakuruv-park-nebo-parkoviste