Kontakt: vladimir.sraier@zeleni.cz, 602 276 999

Ing. Vladimír Šraier, MBA (*1962)

Jeho prioritami jsou:

  • Dobře hospodařící, účty skládající, otevřená, vstřícná a fungující radnice.
  • Kvalitní život po seniory a příležitosti pro občany věkové skupiny 50+.
  • Obchodní třídy místo velkoprodejen a obchodních center.
  • Podpora malého a středního podnikání.
  • Sportovní vyžití pro širokou veřejnost a mládež.

Ve Straně Zelených od roku 2012. Ve vedení základní organizace. Člen klubu Transparency International. Nikdy nebyl členem žádné jiné politické strany nebo hnutí.

Do politiky vstoupil, aby přispěl ke změně poměrů a pomohl politice navrátit rozměr veřejné služby.

V Praze žije od narození, z toho 15 let na Praze 6, a to se svou manželkou Zdenou a dospělými dvojčaty Kristýnou a Kryštofem.

Vize:

Šestka jako (v tom nejlepším slova smyslu) moderní, živá a zároveň k minulosti citlivá čtvrť velkoměsta evropského střihu. Taková, jakou půjde hrdě předat dalším generacím.

Motto:

“Často slyším výmluvy, proč něco nejde. Takový přístup je mé nátuře cizí. Když se oprostíme od stereotypů, obvykle nalezneme řadu inovativních řešení.”

Profesní dráha:

Vedoucí finančního plánování a controllingu mezinárodní firmy Syngenta se sídlem ve Švýcarsku s působností pro Česko a Slovensko od roku 2007.

Předtím náměstek ředitele pro ekonomiku v Thomayerově nemocnici, kde byl hybatelem úspěšné restrukturalizace a zásadního zlepšení hospodaření a platební disciplíny. Působil také jako management consultant.

2001 – 2002 managerské studium na prestižní universitě v Londýně (London Business School)

V 90. letech vybudoval jako podnikatel od nuly veletrh cestovního ruchu Holiday World na pražském Výstavišti. Tuto akci mezinárodního významu po letech prodal zahraničnímu investorovi. Získané prostředky investoval m.j. do svého postgraduálního vzdělání.

Osobní zájmy a angažovanost:

Běh (½ maraton, 10km), plavání, cyklistika, lyžování
Námořní jachting
Fotografování, zejména živá fotografie
Lidová hudba a tanec (folklor)
Umění obecně
Literatura
Basketbal, tenis

Kontakt:
vladimir.sraier @ zeleni.cz
https://www.facebook.com/vladimir.sraier.politik