Petr Píša (*1985)

Literární historik

Kontakt: pisap @ seznam.cz

Vystudoval obory historie a germanistka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, se zahraničními pobyty na univerzitách v Jeně, Heidelbergu, Vídni a Lipsku. Na FF UK dokončuje doktorské studium oboru české dějiny; v letech 2008 až 2014 byl rovněž členem tamního Akademického senátu. Od roku 2010 je zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i.  Profesně se specializuje na sociologii literatury v 19. století, především na dějiny literární cenzury. Je spoluautorem dvousvazkové publikace V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749-2015 (Praha 2015), která získala několik prestižních ocenění, spolueditorem knihy Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře (Brno 2012) a edice korespondence Karla Havlíčka (2016).

Od roku 2016 předsedá spolku Šestka sobě. V červnu 2016 se stal členem Zastupitelstva městské části Praha 6.