Kontakt: Lmacku @ seznam.cz

Na Podbabě bydlím pět let a považuji ji za jednu z nejhezčích částí Prahy. Už čtyři roky učím na oboru Hospodářská a kulturní studia na České zemědělské univerzitě. Působím i jako expertka pro oblast vzdělávání v Agentuře pro sociální začleňování (Úřad vlády ČR) a v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. V současné době rovněž dopisuji disertační práci, ve které se zaměřuji na svobodu médií.
Přála bych si, aby Šestka byla živou a kulturní čtvrtí. Podporuji zde obnovení kina, neboť si pamatuji si, jak jsem jako malá milovala kino Evropa. Přeji si oživení Vítězného náměstí, které by sloužilo občanům, místo prostoru pro nové kanceláře a developery.