Kontakt: karolina.brabcova@zeleni.cz, 731 321 737

Mgr. Karolína Brabcová (*1975)

V zastupitelstvu se chce věnovat podpoře kulturních aktivit, které na Praze 6 působí. Ráda by zajistila, aby radnice naslouchala spoustě velmi inspirativních, kreativních a občansky angažovaných lidí, kteří rádi přispějí k plánům, jak Prahu 6 oživit.

Vždy mě fascinoval občanský aktivismus, je to nedílná součást dobře fungujícího demokratického státu. Asi i proto pracuji v neziskovém sektoru již téměř 15 let, a to konkrétně v ekologii. Dnes působím v ekologickém sdružení Arnika, kde koordinuji projekty zaměřené na ochranu spotřebitelů před toxickými látkami. Současně se věnuji koordinaci plánů na originální rekonstrukci zahrady Mateřské školky Juarézova, kam docházeli, dochází a budou docházet mí 3 synové. Jako předsedkyně spolku rodičů se snažím o získání financí na originální přestavbu zahrady na přírodní hřiště, kde si děti budou moci hrát i učit se v inspirujícím prostředí plném dřevěných, kamenných a rostlinných herních prvků.

Do Strany Zelených jsem vstoupila v roce 2005, protože si myslím, že politici a občanské iniciativy by spolu měli úzce spolupracovat. Je to neocenitelná zpětná vazba, která je ve valné většině motivována snahou našich spoluobčanů o zlepšení správy věcí veřejných. Současná radnice se kritiky občanů bojí. Pro mne bude výzvou a pozváním k tomu, aby radnice konečně začala lidem naslouchat. Na Praze 6 žije spousta velmi inspirativních, kreativních a občansky aktivních lidí, kteří rádi přispějí k plánům, jak Prahu 6 oživit. Chci se věnovat podpoře kulturních aktivit, které tu působí. Pomohu vypracovat grantový systém, který bude financovat jak sociální služby, tak kulturní akce, a to průhledně a konzistentně. Budeme podporovat to, co na Praze 6 funguje či samo vzniká, ne objednávat a vymýšlet něco, po čem občané často vůbec netouží.