Kontakt: anechvatal@email.cz, 774 077 650

MUDr. Antonín Nechvátal (*1964)

Od narození žije v Praze 6.

Absolvoval základní školu na Hanspaulce, gymnázium Jana Keplera a 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékař na dermatovenerologickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Motole, byl členem dozorčí rady nemocnice.

Byl delegován Stranou zelených do expertní skupiny pro reformu zdravotnictví. Působil v Komisi Rady města Prahy pro implementaci Integrovaného programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší.

Zastupitelem naší městské části je od roku 2010. Po volbách 2014 byl rok radním Prahy 6 pro životní prostředí a předsedal komisi územního rozvoje. Dále působí v zastupitelstvu a v komisích rady naší městské části.

V letech 2010-2016  předsedal základní organizaci Strany zelených Praha 6.