Nový rok 2015 pro Břevnov

Tunelový komplex Blanka by měl být zprovozněn a pak se projeví jeho dopady na povrchovou dopravu, které bude nutné korigovat. Projekt Zelené Malovanky zatím nepokračuje. Žádoucí je ale i ozelenění širšího okolí křižovatky a okolí Patočkovy.

Pod poliklinikou pokračuje stavba domu U Markéty, ke které jsou zásadní připomínky. Mezi domem a poliklinikou by měly být provedeny parkové úpravy na náklady investora.

U Kutnauerova náměstí, v místě dřívějšího lomu, je developerem plánován velký bytový areál. Není ale zatím ve stádiu územního řízení.

Geosan předkládá nový projekt na zastavění území u Kajetánské kaple velkým bytovým komplexem. Městská část se k tomuto novému záměru zatím nevyjádřila. Břevnovský mrakodrap má prý dřevěné konstrukce horních pater v havarijním stavu, do jeho oprav ale bylo během let investováno 5 milionů korun. Územní rozhodnutí zahrnující vybudování mokřadu místo pobytové louky u rybníka Vincentinum bylo zrušeno, ale existuje zde stavební povolení. Nadační fond Vincentinum zatím dále vlastní Vincentinum/Petynku. Ministerstvo kultury by se mělo intenzivněji zabývat mým návrhem na památkovou zónu historických usedlostí při potoku Brusnici.

Přijal jsem společně s radním Mejstříkem předsedu petičního výboru petice za omezení negativních vlivů provozu areálu Ladronky, následovat bude projednávání v příslušných komisích a jednání u pana starosty. Výsledkem by měl být návrh na další využívání Ladronky.

Městská část plánuje revitalizovat okolí Kaštanu. Je žádoucí, aby projekty byly veřejnosti představeny, její připomínky zohledněny a výsledky pak veřejnosti přijímány.

Veřejná diskuse by měla být o celé Bělohorské ulici a jejím oživení.

Těším se na další spolupráci s občanskou společností!

MUDr. Antonín Nechvátal, radní pro životní prostředí