Nové dotace podpoří kulturní život v Praze 6

„Přihlásilo se celkem 92 projektů se souhrnným požadavkem 23 mil. Kč, z toho 13 mil. Kč na projekty jednoleté,“ shrnuje Romana Vylitová, vedoucí oddělení kultury. Po kontrole formálních náležitostí vyřadila kulturní komise 14 projektů, které v termínu nedodali povinné přílohy nebo nedodrželi procento kofinancování. Poté komise projekty bodově ohodnotila a navrhla výši příspěvku. Rozhodla se podpořit celkem 30 kulturních projektů, z toho letos poprvé také 7 víceletých (čtyři dvouleté, jeden čtyřletý a dva tříleté projekty.)

Nejvíce bodů, 79,5 ze 100, získal projekt Zahradní slavnost v Domově Sedlec. Mezi podpořenými projekty je také projekt Open House Festival, který umožňuje zájemcům navštívit budovy, které jsou jinak veřejnosti zavřené, v Praze 6 půjde např. o Skleněný palác nebo Posádkové velitelství Praha. Podporu získaly také Velikonoce v Písecké bráně, koncerty vážné hudby, hudební festivaly nebo pobočka městské knihovny v Národní technické knihovně.

„Podpořit se podařilo i projekty komunitního rázu jako jsou vycházky a sousedské akce pořádané sdružením Živé město na Praze 6, byť menší finanční částkou, než v minulém kole,“ dodává členka kulturní komise za SZ Karolína Brabcová.

Neúspěšní žadatelé nebo ti, kteří uzávěrku minuli, mohou zkusit podat žádost o podporu v druhém kole pro druhou polovinu roku a pro projekty začínající v druhé polovině roku. Program vyhlásí radnice koncem ledna. Kromě toho může kdokoliv požádat o tzv. rychlou podporu na kulturu formou daru nebo dotace do 10 000 Kč, na kterou je v příštím roce k dispozici 250 000 Kč. Podrobnosti najdete na www.praha6.cz/kultura nebo v sekci Dotace.