Může být prodloužení tramvaje na Dědinu přínosem Praze 6?

Snažíme se ji ve spolupráci s hlavním městem napravit. Jednáme o úpravě projektu a v lokalitě uspořádáme sérii diskusních setkání.

Výhrady místních bereme vážně. Radnice proto zaslala investorovi stanovisko, že nesouhlasí se zřízením nové silniční křižovatky do Evropské a promýšlíme varianty vybudování nových parkovacích míst v lokalitě.

Zelení zavedení tramvaje podporují , neboť tramvaje velkoměstům prospívají. Méně zatěžují životní prostředí, nabízejí komfortnější přepravu a jsou ve srovnání s jinými druhy MHD ekonomicky nejefektivnější.

V případě Dědiny a Liboce navíc po změně autobusových spojů zajistí přímé spojení s Vítězným náměstím bez čekání v koloně aut.

Mgr. Petra Kolínská, zástupkyně starosty pro dopravu, bezpečnost a památkovou péči