MUDr. Antonín Nechvátal

MUDr. Antonín Nechvátal

Kandidující za SZ do komunálních voleb 2018

MUDr. Antonín Nechvátal (*1964)
Kontakt: anechvatal@email.cz, 774 077 650

Od narození žije v Praze 6.

Absolvoval základní školu na Hanspaulce, gymnázium Jana Keplera a 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako lékař ve Fakultní nemocnici v Motole a byl členem dozorčí rady nemocnice.

Působil v expertní skupině pro reformu zdravotnictví a v Komisi Rady města Prahy pro  snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší.

Zastupitelem naší městské části je od roku 2010. Po volbách 2014 byl rok radním Prahy 6 pro životní prostředí a předsedal komisi územního rozvoje.

Dále působí v zastupitelstvu a v komisích rady naší městské části.

V letech 2010-2016 předsedal základní organizaci Strany zelených Praha 6.