Ing. Lukáš Novák

Ing. Lukáš Novák

Kandidující za SZ do komunálních voleb 2018

Ing. Lukáš Novák (*1983)

Projektový manažer projektů zaměřených na inovace, expert na dopravní problematiku a strategický rozvoj; pracovní zkušenosti rovněž z Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Kontakt: lukas.novak@zeleni.cz

Pracuji jako projektový manažer v Agentuře pro podnikání a inovace. Do politiky jsem vstoupil proto, abych změnil to, co se mi na Praze 6 nelíbí a prosadil věci, které by životu na Praze 6 pomohly. Zajímám se o dopravu a územní rozvoj, díky zdravotnímu hendikepu (po úrazu ze sportu mám protézu bérce)  kvality života zdravotně postižených. Ve volném čase se snažím věnovat sportu, aktivně (na hřišti, na kurtu, venku) i pasivně (na „protilehlé tribuně“ na Letné).

V následujícím volebním období 2018 – 2022 musí Praha 6 trvat na námi navržené urychlené realizaci záchytných parkovišť v režimu P+R, a to v předstihu před realizací jejich přímého kolejového napojení (tramvaj a železnice) s dočasnou obsluhou autobusy. Městská část musí dále přispívat k urychlení realizace modernizace železniční trati z Dejvic do Ruzyně, výstavbě tramvajových tratí do Suchdola, na Dědinu a na Strahov. Tyto body zároveň souvisí i s dalším zlepšování situace rezidentního parkování v Praze 6.

Nelze ovšem zapomínat ani na bezmotorovou dopravu. Zelení se zasadili a realizovali vypracování generelu bezmotorové dopravy, který je funkčním manuálem a dlouhodobým plánem pro budování pěších i cyklistických komunikací. Jedním z nejdůležitějších bodů tohoto generelu je i realizace tzv. „Zelené radiály“, čímž je myšlena páteřní komunikace bezmotorové dopravy na (snad již brzy) opuštěném tělese Buštěhradské dráhy, která spojí Šárku s Dejvicemi, Engelovým zeleným pásem až n Hradčanskou, kde je možné pokračování přes ulici Pod Kaštany, která v současnosti nabízí pouze naddimenzovaný prostor pro automobily bez prostoru pro chodce, cyklisty, in-line bruslaře apod. Humanizací této ulice by v návaznosti na realizaci Zelené radiály bylo vytvořeno atraktivní zelené propojení Šárky se Stromovkou.

Zelení rovněž prosazují urychlenou výstavbu Pražského okruhu, a to v souladu s přístupem 21. století a aktuálními podmínkami hodnocení EIA.