Mateřská škola ve Vokovicích a její okolí

Budovy byly postaveny před 79 lety. Školka využívá přístupy Marie Montessori a má výbornou pověst i díky paní ředitelce Soukopové.

Budovy jsou ale provizorní a místo nich je uvažována výstavba nové čtyřtřídní  školky. Po šetrném odstranění základů je možné založit nové při  minimální intervenci do území i vegetace. Před stavbou by mohla být v místě bývalých jeslí postavena dvoutřídní školka na přechodnou dobu.

Na revitalizaci parku byla za minulého vedení radnice vypracována projektová dokumentace. Byl navrhován i parkovací dům u ulice K Červenému vrchu jako nabídka místním, kteří ji mohou a nemusí přijmout.

Územní a stavební řízení k parku jsme přerušili proto, aby bylo možné řešit celé území bez kolizí. Současně je vhodné řešit i území při Evropské modelací terénu a výsadbou izolační zeleně.

Budu usilovat o to, aby všechny úpravy byly navrhovány a realizovány ve spolupráci s místními obyvateli.

MUDr. Antonín Nechvátal, radní