Lípy v Thákurově ulici padly, úřady nedaly lidem šanci je zachránit

O vykácení parku usiluje TSK od roku 2007, kdy přišla s návrhem vykácet celý park. Z původního počtu 54 lip po dnešku zůstává jen 14 původních vzrostlých, cca 80letých stromů, doplněných 16 mladšími stromy. Kácení se navíc uskutečnilo jen pár dní před koncem vegetačního klidu.

Proti kácení, které povolil úřad městské části Praha 6, se odvolala občanská sdružení, neboť podle jejich názoru není ke kácení stromů důvod. To ostatně potvrdil i posudek Agentury ochrany přírody a krajiny. Pražský magistrát rozhodnutí o povolení ke kácení potvrdil, proti čemuž se občané odvolali a věc stále řeší soud. Primátor města Prahy B. Svoboda v dopise občanům přislíbil, že město stromy do rozhodnutí soudu nenechá pokácet. To však odmítl náměstek primátora Nosek, ale občanům sdělil, že ze zákona mohou převzít do doby rozhodnutí soudu za stromy zodpovědnost, a to formou notářského zápisu.

Ani to, že občané tuto možnost okamžitě přijali (viz www.arnika.org/obyvatele-dejvic-zvedli-hozenou-rukavici-magistratu-chteji-prevzit-spravu-parku-v-thakurove), nepomohlo. Od TSK obdrželi návrh zcela nové smlouvy, která byla pro ně nepřijatelná: museli by na ni okamžitě bez výhrad přistoupit, jinak mělo začít kácení. Ačkoliv smlouva není časově omezena občané by narozdíl od TSK od ní nesměli ustoupit. Dále je z návrhu smlouvy například zřejmé, že si TSK je vědoma možnosti obvinění z bezdůvodného obohacení – občané by museli správu parku hradit ze svých prostředků, ale TSK by nadále získávala od města peníze. Návrh smlouvy navíc obsahoval faktické chyby a především popírá, co sama TSK ještě nedávno tvrdila: že není oprávněna žádné smlouvy uzavírat, neboť je pouze správcem, nikoliv vlastníkem parku.

Již vloni občané ze sdružení Tilia nabídli městské části spolupráci a především 1 milion korun z vlastních prostředků na nadstandardní péči o stromy. Městská část však tuto nabídku odmítla.

V roce 2005 si nechala MČ Praha 6 zpracovat studii, která se čtyřřadou alejí nepočítá. V roce 2007 pak požadovalo TSK park kompletně vykácet, údajně kvůli špatnému zdravotnímu stavu stromů. Vykácení všech nebo většiny z nich ze zdravotních důvodů však požadovaly jen posudky zpracované na žádost TSK. Stromy přitom přečkaly všechny velké vichřice posledních let.

Od začátku navíc občané usilují o to, aby městská část vypracovala a předložila dlouhodobý plán obnovy parku a péče o něj. Na krajích parku je parkoviště, ačkoliv územní plán tu s ním nepočítá, stromy stále ubývají a chybí jasný závazek městské části, že park zachová, obnoví původní počet stromů a dál bude dbát na péči o ně.

Čtyřřadá lipová alej je totiž nejen výraznou dominantou a součástí urbanistického konceptu Dejvic. Vzrostlé stromy navíc pomáhají ozdravovat životní prostředí Dejvic, zatížených velkým automobilovým provozem a s tím souvisejícím znečištěným vzduchem. Park je oblíbeným místem pro odpočinek studentů, rodin s dětmi i seniorů.

Článek převzat z Arnika.org, více obrázků z kácení stromů zde.