K Poliklinice Pod Marjánkou

Smlouvu na pronájem Polikliniky Pod Marjánkou společnosti s akciemi na doručitele podepsal Tomáš Chalupa po volbách 2010. Pronájem je nevhodný a nevýhodný. Zelení usilovali o vypovězení smlouvy a žádali kontroly údržby, investic i smluvně přislíbených rekonstrukcí. Nelze souhlasit se stávajícím odstupným 40 milionů korun netransparentní společnosti, neplnící závazky.

Rekonstrukce neproběhly v plném rozsahu a patrně nejsou realizovatelné ve smluvním čase – což je důvod k vypovězení smlouvy. Je nutné průběžné projednávání s veřejností a zdravotníky a naplnnit všechny funkce polikliniky.

Stávající léčebna dlouhodobě nemocných /LDN/ v Chittusiho ulici je schopná provozu po léta a je zde blokace manipulace s objekty. Vybudování nové LDN je vhodné, ale její umísťování do monobloku polikliniky vhodné není. Určitou možností je přístavba lůžkového zařízení k poliklinice. Nutné je ale odpovědně posoudit všechny další možnosti realizace LDN.

Kontakt:

MUDr. Antonín Nechvátal
tel.: +420 774 077 650
e-mail: anechvatal@email.cz

Související: