mapa-png

Jsme aktivní i ve vašem okolí

Na Praze 6 máme osmiletou opoziční zkušenost ze zastupitelstva. Když mluvíme o změně na radnici, víme, co říkáme, a víme, jak na to. Jsme aktivní i ve vašem okolí. Snažíme se, aby pod vašimi okny nevyrostla nechtěná budova. Usilujeme o to, aby dostat děti do školky či školy nebylo noční můrou. Chráníme zeleň ve vašem sousedství. Prosazujeme, aby radnice brala vážně váš názor a spravovala vaše peníze jako dobrý hospodář.

Podívejte se, ve kterých místech jsme se v uplynulých letech angažovali a stále angažujeme.

Rozvoj Vítězného náměstí

Ve spolupráci s občanskými sdruženími se nám daří bránit výstavbě další administrativní budovy (přezdívané Lední medvěd) na obecním pozemku, který je vhodný pro umístění budovy s veřejnou vybaveností. S podporou občanů jsme vyvolali mimořádné zasedání zastupitelstva a na něm předložili komplexní návrh, jak postupovat při dostavbě tohoto mimořádně cenného území.

Lední medvěd na Vítězném náměstí a další plánované stavby na Vítězném náměstí

Záchrana pozemků v Tiché Šárce

Pozemky bývalého koupaliště Tichá Šárka jsme uchránili před prodejem developerům. Díky tomu mohou být využity pro veřejně prospěšné účely a s respektem k přírodním hodnotám území.

Podrobnosti o celé kauze

Oživení Pelléovy vily

Přiměli jsme radnici ke změně nájemce Pelléovy vily, která v posledních letech stála zcela stranou zájmu veřejnosti. Nový nájemce předložil plán k oživení objektu a slíbil program pro různé věkové skupiny.

Podrobnosti o celé kauze

Zachování historické usedlosti Vincentinum

Ve spolupráci s občanskými iniciativami se nám podařilo zachovat historickou usedlost Vincentinum, na jejímž místě chtěl developer vystavět bytový komplex. Budovu může získat Praha 6 a využít ji pro veřejnost.

Podrobnosti o celé kauze

Pravidla pro průhledné rozdělování grantů

Připravili jsme pravidla pro transparentní rozdělování grantů. Aby je vedení radnice nemuselo přijmout, zrušilo grantovou komisi vedenou naším zastupitelem. Intenzivně jsme také pomáhali zachránit peníze utopené v Key Investments.

Podrobnosti o celé kauze

Zachování zahrádkářské kolonie Jenerálka

Nadále jsme se zasazovali o záchranu zahrádkářské osady Jenerálka. Zastupitelstvo na náš návrh schválilo usnesení, podle něhož si městská část přeje zachování osady v současném rozsahu.

Podrobnosti o celé kauze

Nevýhodný pronájem obecních pozemků na Vítězném náměstí

Praha 6 přichází při pronájmu pozemků na Evropské 11 o téměř 6,5 milionů ročně. Snížení nájmu ale není jediný problém „Evropské 11“. Dramaticky nevýhodně pronajala radnice také obecní pozemek přímo na Vítězném náměstí. Společnost PPF zde má postavit administrativní budovu a roční nájem obci je směšných 9 milionů.

Podrobnosti o celé kauze

Léčebna dlouhodobě nemocných

Věnujeme velkou pozornost rušení LDN provozované městskou částí v Chittusiho ulici. Radnice se dlouhodobě vyhýbá odpovědi na otázky: za jakých podmínek prodá objekt a pozemek, který slouží péči o dlouhodobě nemocné. Pozemky jsou v územním plánu rezervovány pro sociálně zdravotní služby, požadujeme, aby se jejich využití neměnilo.

Nesouhlasíme se stěhováním léčebny dlouhodobě nemocných do nevhodné lokality u křižovatky Pražského okruhu a Evropské ulice. Senioři si zaslouží léčbu v kvalitním životním prostředí, jsme proto pro vybudování léčebny na vhodnějším místě.

Poliklinika pod Marjánkou

Dlouhodobě upozorňujeme na nevhodnost pronájmu Polikliniky pod Marjánkou společnosti s akciemi na doručitele a na nekoncepční snižování spektra poskytované zdravotní péče. S odprodejem pozemků pod poliklinikou a změnou územního plánu umožňující jejich zastavění jsme zásadně nesouhlasili.

Podrobnosti o celé kauze

Proti zrušení gymnázia na Evropské

Pomáhali jsme odpůrcům zrušení gymnázia na Evropské. Přesvědčili jsme zřizovatele, hlavní město Prahu, aby od záměru upustilo.

Zachování aleje v Thákurově ulici

Řadu let chráníme alej ve spolupráci se sdružením Tilia Thákurova před plány na její redukci a nekoncepční zásahy. Lokalita je významnou součástí zeleného pásu Dejvic. Nejhorším zásahům včetně velkého kácení vzrostlých stromů se podařilo zabránit. Usilujeme o to, aby správu nad celou lokalitou převzala radnice Prahy 6. Část zeleně již do správy převedena byla.

Podrobnosti o celé kauze

Záchrana parku Generála Lázaro Cárdenase

Záměr na nákladnou přestavbu parku, která počítala s redukcí stromů a budováním velkých brouzdališť, jsme odmítli. Spolupracujeme s petičním výborem občanů, zúčastnili se územního řízení a uplatnili zásadní námitky. Radnice plány na radikální zásahy přehodnocuje.

Podrobnosti o celé kauze

Úpravy okolí usedlosti Perníkářka

Angažovali jsme se při revitalizaci hřiště a parku. Aktivně vystupujeme proti záměru obestavět historickou usedlost masami bytových domů, které by poškodily památkově chráněný areál.

Podrobnosti o celé kauze

Panorama Červený vrch

Požadujeme respektovat územní plán, který počítá s veřejnou vybaveností. Vystupovali jsme proto proti účelovému budování dvou výškových domů na vrcholu Červeného vrchu. Projekt nebyl realizován.

Rozšíření MŠ Vokovická

Díky tlaku veřejnosti a opozice začalo vedení radnice dohánět několikaletý skluz v navyšování míst ve školkách. Jedním z míst, kde vznikne větší školka, je MŠ Vokovická. Cílem je vybudování kvalitní stavby za spolupráce veřejnosti, vedení mateřské školy a rodičů.

Podrobnosti o celé kauze

Zachování rekreačního areálu Džbán pro veřejnost

Kritizovali jsme nečinnost městské části při prodeji areálu do rukou soukromé firmy. Jsme proti všem změnám územního plánu, které by umožnili zástavbu břehů nádrže.

Podrobnosti o celé kauze

Prodloužení tramvajové trati na sídliště Dědina

Podrobnosti o celé kauze

Rozvojové území Ruzyně

Návrh na změnu industriálního území v Ruzyni ve více než desetitisícové město byla předložena na podkladě architektonických studií. Zelení prosazují, aby na místě skladů vznikla moderní čtvrť bez aut, založená na energetické soběstačnosti, úsporném nakládání s vodou a dostatečnou nabídkou veřejných služeb. Zástavbě musí předcházet konzultace s dotčenou veřejností.

CTR Evropská

Těsně za ruzyňskou křižovatkou Pražského okruhu, v pruhu sevřeném Evropskou a Leteckou, se chystá výstavba polyfunkčního souboru „CTR Evropská“. Podporujeme obytný charakter ulic, proto nesouhlasíme s budováním administrativního centra ve vilkové čtvrti.

Výstavba bytových domů Rakovnická

Se záměrem rady městské části na vybudování předimenzovaných bytových domů ve vilové čtvrti v Ruzyni nesouhlasíme. Proti záměru jsme společně s místními vystupovali v územním řízení. V místě je žádoucí komunitní centrum pro děti, dospělé a seniory. Území vyžaduje intervenci obce, ale úplně jiného typu. Zlepšit nabídku služeb – chybí školka, obchody a obslužnost MHD.

Podrobnosti o celé kauze

Stavební parcely na Bateriích

Aktivně vystupovali proti záměru na vytvoření stavebních parcel před vojenskou nemocnicí mezi bytovými domy. Společně s místními obyvateli se záměru podařilo zabránit.

Záchrana tzv. břevnovského mrakodrapu

Břevnovský mrakodrap je sto let starý bytový dům v Radimově ulici u Kajetánské kaple. Je majetkem městské části a během let byl opravován. Pozemky v jeho sousedství byly ale Prahou 6 odprodány společnosti Geosan. Jejím záměrem je jeho demolice a zastavění celého území dvěmi sedmipodlažními bytovými komplexy. Proti záměru vznikla velká petiční akce. Ve spolupráci s petičním výborem se podařilo dosáhnout veřejné deklarace vedení městské části, že mrakodrap nebude zbořen.

Podrobnosti o celé kauze

Zachování veřejného prostoru na Ladronce

Záměr na zbudování velké kryté haly vedle tenisových kurtů u Tomanovy ulice odmítáme. Spolupracujme s petičním výborem proti tomuto záměru. Žádoucí je obnovit zde otevřený veřejný sportovní areál pro děti.

Replika sladoven Podbaba

Na místě zbořených sladoven v Podbabě požadujeme vybudování domů podobných zbořeným, a to včetně komínů. Spolupracujeme s místními obyvateli.

Zachování vil na okraji Letenské pláně

Na počátku Letenské pláně stojí pět vil. Předposlední je od Kamila Roškota, poslední je neorenesanční. Jsou v chráněné zóně Dejvice – Bubeneč, ochranném pásmu Pražské památkové rezervace a v předpolí Pražského hradu. Vily byly přesto ponechány chátrání a slouží jen jako nosiče reklamy. Vlastní je společnost Lordship, který plánuje jejich demolici a výstavbu Letná Office Parku. Všechny návrhy dosud předložené nerespektovaly omezení daná územním plánem. Požádali jsme o památkovou ochranu vily Roškotovy a neorenesanční, ministerstvo kultury to odmítlo. Radní Prahy 6 z ODS a ČSSD přes naše výzvy neučinili nic proti chátrání vil.

Budoucnost obecního domu Dejvická 4

Radnice nechává roky chátrat obecní dům na velmi lukrativním místě. Důvodem měla být údajně poškozená statika domu. Posudky technického stavu domu považujeme za účelové. Opakovaně jsme vyzvali k rekonstrukci domu a jeho využití ve prospěch obyvatel Prahy 6.

Další články z rubriky