jakvolit2

Jak „kroužkovat“ v komunálních volbách?

Obecně lze říci, že křížkování konkrétních kandidátů nemá v komunálních volbách 2014 velký vliv. Často také dopadne jinak, než si budete přát. Ideální tak zůstává volba celé naší kandidátky.

Máte tři možnosti, jakým způsobem nás můžete podpořit:

  1. Vyberte si naši kandidátku a té dejte všechny své hlasy.
  2. Vyberte si naši kandidátku a doplňte ji o kandidáty z jiných kandidátek.
  3. Nekřížkujte žádnou celou kandidátku, ale své hlasy přidělte jednotlivým kandidátům z různých kandidátních listin. (Počet takto vybraných kandidátů ale nesmí překročit počet 45, jinak se hlasovací lístek stává neplatným.)

Co se stane každém z jednotlivých případů?

1. V tomto případě dáte všechny své hlasy (celkem 45) naší kandidátce. Všichni kandidáti na dané kandidátce dostanou po jednom hlasu. Toto je pro nás optimální výsledek a proto tuto vaši podporu uvítáme.

2. Opět rozdáte všechny hlasy, kterými disponujete. Dostaneme tak všechny vaše hlasy kromě těch, které byly uděleny kandidátům z jiných listin. Kandidáti dostávají hlasy podle pořadí na kandidátce. Například pokud vyberete naši kandidátku a k tomu pět kandidátů z ostatních kandidátek, pak vaše hlasy dostane prvních 40 kandidátů na naší kandidátce a 5 dodatečně vybraných kandidátů na dalších kandidátkách.

3. Udělíte jen tolik hlasů, kolik kandidátů si explicitně vyberete. Pokud to bude méně, než je volený počet členů zastupitelstva, v našem případě 45, přicházíte o své hlasy. Pokud udělíte více (i omylem), stávají se vaše hlasy neplatnými.

„Kroužkování“ (křížkování) konkrétních kandidátů v komunálních volbách většinou nefunguje!

Metoda upřednostňování populárních kandidátů, která je v posledních letech na vzestupu v poslaneckých a krajských volbách, na komunální úrovni nefunguje. A je to ještě horší: voliči o tom neví, o kroužkování se kvůli mediální masáži snaží a ve výsledku své straně (i oblíbenému kandidátovi) ubližují.

Při určování výsedků voleb se totiž nejprve sečtou veškeré hlasy pro jednotlivé strany, na jejich základě se vyřadí ty strany, které získaly méně hlasů než je minimální pětiprocentní hranice, a mezi zbylé strany se rozdělí jednotlivé mandáty. Teprve poté, co jsou takto známy počty mandátů pro jednotlivé strany, se zjišťuje, kterým kandidátům budou přiděleny. Primárně se zde ovšem nepostupuje podle počtu obdržených hlasů, ale podle pořadí na kandidátní listině. Teprve kandidátovi, který by získal nejméně o 10% hlasů více, než byl průměr hlasů na jednoho kandidáta dané strany, bude mandát přidělen přednostně.

Podívejme se na modelový příklad. Volič Karel volí v obci s devíti zastupiteli. Rád by dal hlas Straně spravedlivých občanů. Nemá ale rád první čtyři osoby na kandidátce a chtěl by pomoci kandidátům č. 5, 6, 7 a 8, aby přeskočili první čtyři kandidáty. Volič Karel se proto rozhodne nezvolit celou kandidátku Strany spravedlivých občanů, ale jen zakřížkuje kandidáty 5, 6, 7 a 8 a dále tři další kandidáty z konkurenční kandidátky. Karel má k dispozici ještě dva hlasy, ale už neví, koho by volil, tak je nevyužije.

Karel v našem příkladu nejen nevyužil svůj plný volební potenciál (uplatnil jen 7 hlasů z 9, které měl k dispozici), ale vůbec neprospěl kandidátům 5, 6, 7 a 8 na kandidátce Strany spravedlivých občanů. Této straně udělil totiž jen celkem 4 hlasy a hlasy se připočítávají prvním lidem na kandidátkách. Karel tedy ve skutečnosti hlasoval přesně pro ty první čtyři kandidáty, pro které hlasovat nechtěl. Protože totiž většina voličů v Karlově obci hlasovala pro celé kandidátky, a nikoliv tak pečlivě po jménech jako Karel, ani jeden z kandidátů 4, 5, 6 a 7 nezískal více než 10 % hlasů nad průměr hlasů na kandidátce, a tak čelní kandidáty nepřeskočil.

Děkujeme za Vaši podporu!!!

Podívejte se také na video Katedry politologie FSS Masarykovy univerzity v Brně

 

Pozn.: Správným způsobem úpravy hlasovacího lístku je označení křížku do příslušného čtverečku u názvu strany / příslušných čtverečků u názvů kandidátů. Jiné způsoby úpravy, např. např. zakroužkování čísla kandidáta, jsou neplatné.

Další články z rubriky

Parkování na Praze 6 – rezidenti v pasti

Zprovoznění tunelu Blanka a nových stanic metra A přivede do ulic Prahy 6 další automobily. Zejména v okolí nových stanic metra budou rezidenti čelit ještě většímu nedostatku parkovacích míst než dosud. Magistrát při zavádění parkovacích zón selhal a občané Prahy 6 jsou v pasti.

Zajímá mě více »