Interpelace Petra Hrdiny k dění v SNEO, a.s.

Všichni přítomní se shodli na tom, že neznáme důvody pro odvolání zmiňovaných dvou členů představenstva. Podívám-li se do důvodové zprávy k usnesení Rady městské části, nic se nedozvím, důvodová zpráva neexistuje. Místostarosta a předseda dozorčí rady Štěpán Stupčuk vystupoval tak, že o žádném důvodu neví. S výjimkou toho, že to je přání paní starostky, což ovšem žádným skutečným důvodem být nemůže. Současně prakticky od všech členů dozorčí rady zaznělo, že Ing. Volkovou a pana Pergla odvolat nechtějí, ale nic jiného jim vlastně nezbývá, když si to přeje Rada městské části. Podle této logiky by pak ovšem bylo nejlepší dozorčí radu rozpustit, protože je zbytečná, a změnit stanovy v tom smyslu, že dozorčí rada rovná se starostka.

Mnohem zajímavější byla ovšem diskuze o jmenování Ing. Macha a Ing. Bosáka do představenstva a.s. SNEO. V případě Ing. Macha jsem po diskuzi akceptoval argumenty pro jeho jmenování – je nově vedoucím Odboru správy obecního majetku, má několikaleté zkušenosti z představenstva obdobné společnosti. Souhlas z mé strany, byť se obecně domnívám, že by funkce v představenstvu měly být obsazovány výběrovým řízením. V případě druhé nominace jsem však žádné předpoklady pro jmenování Ing. Bosáka do představenstva nenašel. Při jednání dozorčí rady jsem se zeptal, zda známe kritéria, podle kterých jsou lidé do funkce člena představenstva Radou městské části navrženi, odpovědí bylo, že žádná nejsou. Jen to prý má být slušný člověk, což jsem si skutečně oddechl.

Při absenci důvodů, proč někoho do funkce jmenovat, si pak člověk může myslet, že důvodem pro jmenování Ing. Bosáka do představenstva a.s. SNEO je to, že je členem ODS. A to nikoliv řadovým, ale je funkcionářem – předsedou ODS v Nebušicích a místostarostou obce. Nebo to, že zrovna hledal práci, takže členové dozorčí rady současně pro něj schválili vytvoření nového pracovního místa – ředitele obchodně-správního úseku společnosti SNEO.

Na závěr bych měl proto dvě otázky: jaká měla Rada městské části kritéria pro návrh nových členů představenstva? A kolik funkcionářů ODS ještě potřebujete zaměstnat?