Dědino, pozor – přijíždí tramvaj, blíží se developeři

Dědino, pozor – přijíždí tramvaj, blíží se developeři

Základní povinností radnice je informovat obyvatele o plánovaných projektech VČAS, SROZUMITELNĚ A V SOUVISLOSTECH. Dalším krokem je moderovaná diskuse, sběr připomínek a jejich věcné vypořádání. Bez toho nelze pokračovat dál. Důležitá je koordinace všech projektů, které jsou v území zamýšleny. To je náš první závazek vůči občanům ve věci stavebních projektů nejen v lokalitě Dědina – Ruzyně – Liboc.

„Proměna skladového areálu ve čtvrt města musí být  přiměřená, musí organicky navazovat na okolní vilkovou zástavbu a nevytvářet barieru vůči sídlišti.  Musí být zajištěna dostatečná občanská vybavenost a lokalita nesmí být zatížena nárůstem automobilové dopravy.  Budeme proto prosazovat zpracování regulačního plánu pro toto území,“ říká kandidát na radního pro územní rozvoj Antonín Nechvátal.

Výsledky urbanistické soutěže, která je podkladem pro změnu územního plánu.

Tramvaj by měla být součástí výstavby nové čtvrti a koordinována s modernizací železniční trati a výstavbou záchytného parkoviště u železniční zastávky Ruzyně. Proto není zavedení tramvaje prioritou následujícího volebního období. Prioritou v souvislosti s otevřením nových stanic metra je naopak zavedení parkovacích zón pro ochranu rezidentů v této lokalitě.

Ilustrační foto: Tramvajová trať v Drážďanech (autor: Petr Vilgus)