Co je nového okolo Vincentina?

Nadační fond Vincentinum získal nemovitosti břevnovského Vincentina bezplatně od státu. Ministerstvo obrany mu za porušení smluvních podmínek udělilo pokutu ve výši 48,5 milionu korun. Podařilo se dosáhnout deklarace zájmu Prahy 6 na získání nemovitostí Vincentina/Petynky. Základním předpokladem je ale zpětné získání nemovitostí státem. Problematice se opakovaně věnovali Reportéři ČT. Následně byla do katastru nemovitostí vložena plomba na nemovitosti Vincentina. Kauza  je šetřena Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV a věnuje se jí také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ve správní radě  Nadačního fondu Vincentinum působí Ing. Karel Kloud, Hugo Mensdorff-Pouilly, Pavel Smetáček, Petr Kovář, Vladimír Pavelka a PhDr. Alena Svobodová.

Sousedící rybník Vincentinum by měl být revitalizován a kromě toho ještě rozšiřován o mokřad na úkor pobytové louky – vydané územní rozhodnutí na můj podnět přezkoumalo ministerstvo pro místní rozvoj a zrušilo jej. Věc bude znovu posuzována Magistrátem hlavního města Prahy.

Bylo zabráněno návrhu na změnu územního plánu pozemků usedlosti Malovanka/Na Panenské, která by umožnila masivní zástavbu bytovým komplexem.

Žádost o památkovou zónu břevnovských historických usedlostí od Kajetánky po Malovanku, kterou jsem podal na ministerstvo kultury je zatím posuzována.

Usilujme společně o zachování charakteru tohoto území a jeho využití veřejností.

Antonín Nechvátal