Chystané změny v dopravě

Praha 6 je pod tlakem silného provozu automobilové dopravy, jehož zmírnění je možné nikoliv stavěním dalších kapacitních přivaděčů, ale jednoznačnou preferencí hromadné dopravy a  realizací kapacitních P+R záchytných parkovišť před branami Prahy. Prodloužení linky metra A  do  podzemí přivedlo desetitisíce nových cestujících, na některých tramvajových linkách však v jeho důsledku poklesla poptávka. Z důvodu celkové návaznosti pražských tramvají ale není možné pouze změnit intervaly v těchto úsecích. Komplexní zásah do linkového vedení je proto příležitostí vyřešit současná slabá místa se zachováním dostupnosti tramvajové dopravy na Praze 6.

Ing. Lukáš Novák pro časopis Šestka