Školky a školy

Na území Prahy 6 je celkem třicet šest mateřských škol s kapacitou pro zhruba tři tisíce dětí. Dle studie, kterou si Praha 6 nechala zpracovat, se očekává, že každý rok se do školek bude hlásit přibližně tisíc dětí, bohužel řada z nich nemůže být přijata a bude odkázána do soukromých školek.

Dlouhodobě upozorňujeme na akutní nedostatek míst ve veřejných mateřských školách i na neudržitelnost současného stavu, kdy jsou téměř všechny třídy naplněny maximálním počtem žáků.

Zelení navrhují mimo jiné tato řešení:

  • na vhodných pozemcích vystavět na přechodnou dobu tzv. mobilní školky
  • na základě přesných statistik a prognóz vypracovat min. šestiletý plán rozvoje mateřských školek a základních škol prvního stupně.

Školky a školy - články

Priority Prahy 6 v oblasti školství v následujících letech

Školství se musí stát opravdovou prioritou městské části, nejen papírovou. Dva a  půl roku se v  šestkovém školství téměř nic nedělo. Až nyní přichází radnice se „strategickým plánem”. Ve skutečnosti jde ale jen o popis současného stavu, který má k  opravdovému plánu daleko. Na  Praze 6 přitom... Celý článek »

Základní školy praskají ve švech

Letošní zápisy opět ukázaly, že školy na Praze 6 jsou na hranici svých kapacitních možností. Spádové děti se snad v příslušných školách podaří umístit, ovšem většinou za cenu nejvyššího možného povoleného počtu dětí ve třídě (28). Prognózy ukazují, že minimálně další dekádu budou školy Prahy... Celý článek »

Zelení společně s veřejností prosadili znovuobnovení prázdninového provozu školek

Na základě ročního úsilí Zelených a veřejnosti bude o letošních prázdninách částečně (na dobu tří týdnů) znovuobnoven prázdninový provoz školek. Držíme se teze, že pro mladé rodiny není třeba vytvářet speciální sociální programy, ale je třeba, aby fungovalo to, co většina z nás považuje za... Celý článek »

Základní a mateřská škola Na Kocínce

Zelení dlouhodobě upozorňují na nedostatečnou kapacitou mateřských a základních škol v Praze 6. V minulém volebním období byly na základě tlaku zelených i veřejnosti kapacity mateřských škol navýšeny, přesto jsou nadále nedostatečné. Tříleté děti tak stále zůstávají před branami školek. V minulosti jsme upozorňovali na... Celý článek »

Kuba, nebo Kačka? Rozhodla to losovačka

Losovačka o místa do základních škol proběhla ve středu 10. 2. 2016 i v městské části Praha 6. K zápisu se do školy Na okraji (ZŠ Petřiny sever) letos dostavilo 138 dětí, její kapacita byla ale 85 žáků. Přestože většina dětí splňovala kritéria pro umístění... Celý článek »

Zápisy do základních škol aneb hra o čas

Hra o čas, i tak by se krátce dal pojmenovat hlavní motiv současné debaty o šestkovém školství. Buď se podaří dostatečně navyšovat kapacity, nebo… V druhém případě by však šlo o zcela flagrantní selhání radnice. Copak by se ještě dalo věřit politikům, kteří nedokáží zajistit... Celý článek »

„Ale to je zadarmo!“ aneb z radničních bojů

Milé děti. Obracím se na ty z vás, které ovládáte anglický jazyk na úrovni rodilých mluvčích, máte trvalé bydliště na Praze 6 a ještě nejste školou povinní. Jste studijní typy a vaši rodiče jsou ochotni vás vozit i do vzdálenější základní školy na Dědinu Celý článek »

Kapacita mateřských a základních škol nedostačuje

Interpelace Pavly Ducháčkové Chotkové na zasedání zastupitelstva městské části ze dne 21. 2. 2014 Celý článek »
Místa v základních školách: časovaná bomba

Místa v základních školách: časovaná bomba

Interpelace Pavly Ducháčkové Chotkové na zasedání zastupitelstva MČ Prahy 6 dne 8. 11. 2013. Celý článek »

Zelení požadují více míst ve školkách

Interpelace členky Komise pro výchovu a vzdělávání Pavly Ducháčkové Chotkové (září 2013) Celý článek »