Poliklinika Pod Marjánkou – fakta o kauze nepodařené rekonstrukce

Poliklinika Pod Marjánkou – fakta o kauze nepodařené rekonstrukce

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář podal ve středu 18. dubna trestní oznámení na svou vlastní osobu. Tímto krokem ze sebe chce smýt obvinění za zpronevěru 39,8 milionů korun, které byly vyplaceny při vypovězení smlouvy původnímu nájemci. Ať už posuzování trestních orgánů dopadne jakkoli, jeho politická zodpovědnost je v tomto případě jednoznačná. Připomeňme si základní fakta:

Kontroverze kolem změny územního plánu v areálu Chittussiho nemocnice pokračují

Zastupitelstvo hlavního města Prahy bude ve čtvrtek 30. března 2017 hlasovat o změně územního plánu v areálu bubenečské nemocnice. Skupina Penta plánuje na místě současného areálu léčebny dlouhodobě nemocných zbudovat luxusní bytové domy. Změna územního plánu bude mít negativní dopad na občanskou vybavenost této čtvrti.

Poliklinika Pod Marjánkou – jedna kontroverze za druhou

Rada městské části schválila na svém zasedání z 13. 2. 2017 záměr přestavby polikliniky Pod Marjánkou. Zde má nově vzniknout léčebna dlouhodobě nemocných s kapacitou 102 lůžek. Projekt rekonstrukce a dostavby polikliniky ovšem vyvolává kontroverze od svého počátku. Nyní se ukázalo, že plánovaná přestavba je astronomicky předražená. Namísto původních 150 mil. se její rozpočet vyšplhal až na čtvrt miliardy.

Změna územního plánu v areálu bubenečské nemocnice znamená zisk desítek milionů pro investora. Co přinese Praze 6?

Změna územního plánu v areálu bubenečské nemocnice znamená zisk desítek milionů pro investora. Co přinese Praze 6?

Skupina PENTA plánuje na místě současného areálu léčebny dlouhodobě nemocných v Bubenči zbudovat luxusní bytové domy. Od záměru si slibuje zisk v řádu stovek milionů korun. Otázkou však je, co tento krok přinese městské části a jejím občanům. Pokud k němu dojde, je třeba stanovit jasné podmínky, za kterých by měla městská část souhlasit se změnou územního plánu. Strana zelených připravila jejich návrhy.

Priority zdravotní a sociální politiky

Zelení považují zdravotní a  sociální politiku za stěžejní agendu, které se má radnice věnovat. Týká se citlivých situací, kdy občané potřebují pomoc. V oblasti zdravotní jde o stabilizaci Polikliniky Pod Marjánkou, kde by měly být prodlouženy smlouvy s lékaři. Objekt je třeba citlivě rekonstruovat. Dále je třeba ochránit obyvatele před dopady automobilové dopravy. V oblasti sociální je základem zajistit občanům důstojný život. Jeho základní složkou je bydlení. Ale Praha 6 nemá jasnou vizi a  strategii jejího naplnění v této oblasti. Koncepce bydlení chybí. Je to chyba -bytový fond je hlavním nástrojem sociální politiky a také největším bohatstvím obce.

Jan Sládek, zastupitel za Stranu zelených, pro časopis Šestka

K Poliklinice Pod Marjánkou

Smlouvu na pronájem Polikliniky Pod Marjánkou společnosti s akciemi na doručitele podepsal Tomáš Chalupa po volbách 2010. Pronájem je nevhodný a nevýhodný. Zelení usilovali o vypovězení smlouvy a žádali kontroly údržby, investic i smluvně přislíbených rekonstrukcí. Nelze souhlasit se stávajícím odstupným 40 milionů korun netransparentní společnosti, neplnící závazky.

Rekonstrukce neproběhly v plném rozsahu a patrně nejsou realizovatelné ve smluvním čase – což je důvod k vypovězení smlouvy. Je nutné průběžné projednávání s veřejností a zdravotníky a naplnnit všechny funkce polikliniky.

Stávající léčebna dlouhodobě nemocných /LDN/ v Chittusiho ulici je schopná provozu po léta a je zde blokace manipulace s objekty. Vybudování nové LDN je vhodné, ale její umísťování do monobloku polikliniky vhodné není. Určitou možností je přístavba lůžkového zařízení k poliklinice. Nutné je ale odpovědně posoudit všechny další možnosti realizace LDN.

Kontakt:

MUDr. Antonín Nechvátal
tel.: +420 774 077 650
e-mail: anechvatal@email.cz

Související:

Zřízení nové LDN v poliklinice Pod Marjánkou

Smlouvu na  její pronájem společnosti s  akciemi na  doručitele podepsal T. Chalupa po  volbách 2010. Zelení žádali ukončení nevýhodné smlouvy. Nesouhlasíme se 40 milionovým odstupným – nasmlouvané rekonstrukce nelze patrně realizovat ve smluvním čase – což umožní vypovězení smlouvy. Potřebné je zajistit kompletní zdravotní péči v  poliklinice. Naše LDN v  Chittussiho ulici je schopna dalšího provozu a  má blokovánu
manipulaci s  objekty. Realizace nové LDN je vhodná, ale ne v  monobloku polikliniky. Určitou možností je snad přístavba lůžkového zařízení. Nutné je ale odpovědně posoudit všechny další možnosti realizace LDN.

MUDr. Anotnín Nechvátal, zastupitel za Stranu zelených, pro časopis Šestka