Kulturní centrum Kaštan má pronajato občanské sdružení Unijazz za nájemné vzešlé z veřejného výběrového řízení.

Kulturní centrum Kaštan je od 1. února 2014 staronově pronajato občanskému sdružení Unijazz. Unijazz dosud bez výběrového řízení platil nájemné jednu korunu ročně, na což jsme dlouhodobě upozorňovali. Díky nastavení transparentního a veřejného výběrového řízení se toto konečně změnilo, v letech 2014 až 2016 bude nájemné pro Unijazz 100 tisíc korun ročně, v letech 2017 a 2018 pak 150 tisíc korun ročně.