Břevnovské historické usedlostí v zeleni

Při potoku Brusnici se dochovala řada historických objektů na území původních vinic a zahrad. Tento pás začíná Kajetánkou, pokračuje přes Kajetánskou kapli u břevnovského mrakodrapu, Petynku/Vincentinum, Šlejferku a končí usedlostí Malovankou u stejnojmenné křižovatky. Brusnice je dále kanalizována a pod hradbami teče do Jeleního příkopu a do Vltavy.

V zahradách Kajetánky, které byly uchráněny od výstavby v desátých letech dvacátého století  jsou stavěny šestipodlažní bytové domy v kontrastu s měřítkem historické zástavby. Pozemky při břevnovském mrakodrapu byly prodány naší městskou částí za více než padesát milionů korun společnosti Geosan za účelem zástavby bytovým komplexem nakonec podmiňovaným demolicí tohoto domu. Současný vlastník Petynky/Vincentina Nadační fond Vincentinum usiluje o její kompletní demolici a vystavění obrovského bytového komplexu prý pro seniory. Rybník Vincentinum pod usedlostí má zájem revitalizovat Magistrát hlavního města Prahy společně s vybudováním „mokřadu“ a povodňového přepadu v místě pobytové louky u Radimovy ulice. Podařilo se dosáhnout zachování a dosadby kaštanové aleje při Radimově ulici. Usedlost Šlejferka je ukázkově opravena a je společně s okolím ve vlastnictví školských sester svatého Františka, které umožňují průchod územím. Bývalá usedlost Malovanka je v soukromém vlastnictví společně se zahradou odprodanou naší městskou částí a je trestuhodně neudržovaná.

Pro zachování břevnovského mrakodrapu, Petynky/Vincentina a zeleně při potoku Brusnici vznikla petice, kterou podepsalo již více než tisíc občanů. V území by měly být zachovány zahrady a historické stavby a ne realizovány developerské projekty.  Požádal jsem ministryni kultury o památkovou zónu břevnovských historických usedlostí. Na východě se nachází mimoúrovňová křižovatka Malovanka a tunelový komplex Blanka, kde by po jejich dokončení mělo projíždět sto tisíc automobilů denně, které dále významně zhorší životní prostředí. Logickou protiváhu této křižovatce vytváří uchovaná zelená enkláva při potoku Brusnici se stavbami našich předků. Žádoucí je její uchování a využití veřejností.

MUDr. Antonín Nechvátal
zastupitel Městské části Praha 6 za Stranu zelených