Bořislavka Centrum

Při hlasování o projektu v komisi územního rozvoje 12. května 2014 byl náš zástupce Antonín Nechvátal jako jediný proti. Dva se zdrželi a ostatních sedm projekt schválilo.

Požadovali jsme vyhodnocení vlivů projektu na životní prostředi v plném rozsahu /EIA/. Bylo ale provedeno jen zjišťovací řízení, které postačovalo i tehdejšímu vedení úřadu Prahy 6. Obrátili jsme se na občany v místě otevřeným dopisem a spolupracujeme s nimi.

Na náš návrh byla vypracována dopravní studie širšího území až po ulici Zavadilovu. Na náš podnět byla písemně oslovena Technická správa komunikací ohledně dopravní zátěže. Ohledně možnosti mobilního monitoringu kvality ovzduší jsou prověřované možnosti autorizovaného měření v místě.

Zahájeno územním řízení, veřejné projednávání 22.července 2015 (středa) v 9,00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha 6, VI. patro.

Další podrobné informace o historii projektu i místa samotného sepsala na webu občanská iniciativa „Praha 6 ztrácí tvář“ v článku Co vykrystalizuje na Bořislavce? Místní sbírají podpisy pod petici! a dále v sekci Bořislavka.

S projektem se můžete seznámit na oficiálních stránkách projektu Pronájem kanceláří – Praha 6 | BOŘISLAVKA CENTRUM a s firmou Karla Komárka ml. KKCG na Wikipedii.

O projektu jsme informovali před rokem včetně odkazu na probíhající zjišťovací řízení.

shopping-office-borislavka-o14-600