Zelené noviny 2016

Letní čtení od Strany zelených v Praze 6: Praha 6 jako město pro 21. století, Investice Prahy 6 je nutné ohlídat, Postřik jedovatým Roundupem – ano či ne?, Podívejte se, co plánuje radnice ve vašem okolí, Dostačuje kapacita vzdělávacích zařízení?, Praha 6 má problém: BYTY, Profesor Bělohradský: Nikdo není tak bohatý, jak si myslí.

Základní a mateřská škola Na Kocínce

Zelení dlouhodobě upozorňují na nedostatečnou kapacitou mateřských a základních škol v Praze 6. V minulém volebním období byly na základě tlaku zelených i veřejnosti kapacity mateřských škol navýšeny, přesto jsou nadále nedostatečné. Tříleté děti tak stále zůstávají před branami školek. V minulosti jsme upozorňovali na nezbytnost aktualizace demografické studie, která potvrdila, že baby-boom na Praze 6 bude i nadále pokračovat. Místostarosta Lacina však koncepční řešení situace školství na Praze 6 nepředkládá.

Projekt mateřské a základní školy Na Kocínce je příkladem toho, jak to dopadá, když se nejedná otevřeně. Záměr totiž vzbuzuje značné pochybnosti vzhledem k růstu předpokládaných nákladů (až na 100 milionů korun) i ke svému architektonickému ztvárnění. Projekt nebyl projednán v komisích rady městské části ani s veřejností. Důsledkem jsou podaná odvolání proti územnímu rozhodnutí. Po našem ročním tlaku na místostarostu Lacinu má být tento záměr konečně představen veřejnosti.

Zveme na veřejné projednání záměru výstavby ZŠ a MŠ Kocínka v aule ZŠ a MŠ Bílá (Bílá 1, Praha 6) v úterý 31. května 2016 od 18 hodin.

Nádraží Bubeneč a Veleslavín

Bubenečské nádraží je ve vlastnictví Českých drah, budova je v památkově chráněném území. ČD věděly přinejmenším od roku 2011, že budova bude vyklizena a uzavřena. Je chybou vlastníka, že jej nechává chátrat. Radnice Prahy 6 se pokoušela vyjednávat za pomoci náměstka primátorky Petra Dolínka o převedení budovy do pronájmu městu Praha za symbolické nájemné, výsledek jednání však dosud není znám. Je to škoda, budova mohla sloužit kulturním účelům: jako výstavní prostor, či pro zájmové kroužky pro děti i dospělé.

Budova při nádraží Veleslavín,  která loni v létě vyhořela, je ve vlastnictví soukromé osoby, která se s Metrostavem nedohodla na odkupu nemovitosti v době stavby stanice metra Veleslavín. Budova je v žalostném stavu a po plánované modernizaci nádraží Veleslavín, kde je ve všech variantách navrženo zahloubení stanice pod zem, je žádoucí tento prostor revitalizovat a zkulturnit. Pozemky jsou však ve vlastnictví Českých drah. Radnice Prahy 6 by měla požadovat takové řešení v rámci územního plánu, které bude občanům v okolí vyhovovat – tedy nabídne alespoň zčásti veřejný prostor občanům.

Karolína Brabcová, zastupitelka a členka Komise kulturní

Související odkazy:

K Poliklinice Pod Marjánkou

Smlouvu na pronájem Polikliniky Pod Marjánkou společnosti s akciemi na doručitele podepsal Tomáš Chalupa po volbách 2010. Pronájem je nevhodný a nevýhodný. Zelení usilovali o vypovězení smlouvy a žádali kontroly údržby, investic i smluvně přislíbených rekonstrukcí. Nelze souhlasit se stávajícím odstupným 40 milionů korun netransparentní společnosti, neplnící závazky.

Rekonstrukce neproběhly v plném rozsahu a patrně nejsou realizovatelné ve smluvním čase – což je důvod k vypovězení smlouvy. Je nutné průběžné projednávání s veřejností a zdravotníky a naplnnit všechny funkce polikliniky.

Stávající léčebna dlouhodobě nemocných /LDN/ v Chittusiho ulici je schopná provozu po léta a je zde blokace manipulace s objekty. Vybudování nové LDN je vhodné, ale její umísťování do monobloku polikliniky vhodné není. Určitou možností je přístavba lůžkového zařízení k poliklinice. Nutné je ale odpovědně posoudit všechny další možnosti realizace LDN.

Kontakt:

MUDr. Antonín Nechvátal
tel.: +420 774 077 650
e-mail: anechvatal@email.cz

Související:

Informace o parkovacích zónách v Praze 6

Informace o parkovacích zónách v Praze 6

V našem článku najdete základní informace o parkovacích zónách v Praze 6. Zóny však nejsou zázračným lékem, který vyřeší všechny problémy s parkováním. Důležité je zrychlit práce na budování záchytných parkovišť na okrajích Prahy 6 a zejména ve středních Čechách v okolí vlakových nádraží. Nezbytnou součástí zavedení zón musí být také posílení veřejné dopravy. Za klíčovou považujeme modernizaci tratě Praha – Kladno s odbočkou na letiště.

V EU a v Praze 6 se vede bitva o zákaz glyfosátu

Když byli zelení ve vedení Prahy 6, zastavili používání zdraví škodlivých látek při ničení plevelů na chodnících městské části. Postup nebyl rozporován komisí pro životní prostředí, přesto vyvoval nevoli koaličních partnerů a byl jedním z důvodu ukončení koaliční spolupráce. Doufáme, že ani současné vedení glyfosát nebude používat. Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny totiž vyhodnotily glyfosát jako potenciálně karcinogenní látku, která může u lidí způsobovat rakovinu krve. O bezpečnosti této chemické látky má své pochybnosti i Evropská unie.